Такси

Такси на български университети

Таксите за специалности на чужд език в България са по-високи от тези на български език, но студенти с българско гражданство често получават 50% намаление. Важно е да се отбележи, че таксите обикновено се изплащат на две вноски – всяка преди началото на съответния семестър. Задължително е да се спазват крайните срокове на всеки университет, за да не се рискува изключване от дадената специалност.

Безплатни уебинари за българските университети

Видео на седмицата