Икономика

Следвай Икономика в България

Голям брой университети в България предлагат специалности в сферата на икономическите науки на английски, немски и френски език. По този начин можеш да се запознаеш със специфичната терминология на тази област и да подобриш езиковите си умения. Някои от университетите, които предлагат тези програми, са Университет по Национално и Световно Стопанство и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Годишните такси варират между 2000 и 4000 евро, като обучението трае между две и четири години в зависимост от степента, която се придобива (Магистър или Бакалавър). 

Условията за прием и нужните документи за кандидатстване могат да варират в зависимост от университета. Свържи се с нас за повече информация!

Безплатни уебинари за българските университети

Видео на седмицата