Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Inter HECS > Университети > Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Кандидатствай в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"

Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ (МГУ) е висше учебно заведение, посветено на инженерството, минното дело и геологията. Университетът се отличава с учебна програма, насочена към отговорно стопанисване на земята и нейните ресурси. Специалностите, които висшето учебно заведение предлага, са изцяло на български език. Чужденци, които се интересуват от следване в МГУ следва да завършат успешно подготвителна година към университета, която да им помогне да научат български език, в случай, че не го владеят.

Безплатни уебинари за българските университети

Видео на седмицата

SPIN TO WIN!

  • Try your luck to get a discount voucher.
  • 1 spin available for your email.
  • No cheating.
TRY YOUR LUCK
I agree with the terms and conditions
Never
Remind later
No thanks