Висше образование в България

Inter HECS > Следвай в България > Прием > Висше образование в България

Предимствата на българското висше образование

Всяка година стотици кандидат-студенти избират специалност в чужбина, като пренебрегват неоспоримите предимства на българските висши учебни заведения:

  • Практични знания: Българските университети предлагат не само лекции, в които да слушаш и да си водиш записки, но и многобройни семинари, насочени към натрупване на практични знания и придобиване на важни социални умения.
  • Специалности на чужди езици: Българските висши учебни заведения предлагат много специалности на английски, руски и немски език, така че не е необходимо да следваш в чужбина, за да подобриш своите езикови умения!
  • Диплома, призната в целия свят: Фактът, че България се намира в Европейския съюз, е също огромно предимство – дипломата за завършено висше образование се признава и в чужбина, което ще те улесни, ако търсиш магистратура или работа в чужбина.

Безплатни уебинари за българските университети

Видео на седмицата

SPIN TO WIN!

  • Try your luck to get a discount voucher.
  • 1 spin available for your email.
  • No cheating.
TRY YOUR LUCK
I agree with the terms and conditions
Never
Remind later
No thanks